Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Recyklace stavebních odpadů

Recyklace stavebních odpadů

V areálu cihelny je provozována recyklační linka pro opětovné využití stavebních odpadů. V zařízení jsou zpracovávány pouze odpady dle katalogu odpadů.

Druhy zpracovávaných odpadů

  • 10 12 08 - odpadní keramické zboží, cihly, tašky a tvárnice po tepelném zpracování
  • 17 01 01 - beton
  • 17 01 02 - cihly
  • 17 01 03 - tašky a keramické výrobky
  • 17 01 06 - směsné nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  výrobků 

Zařízení na zpracování stavebních odpadů se skládá z násypky s podavačem sloužící jako zásobník na upravovaný odpad. Násypka je opatřena roštem, pro zachycení kusů nadměrné velikosti. Je zakončena podavačem, kterým je materiál dávkován do čelisťového drtiče, kde dochází k jeho rozdrcení. Následně je pásovým dopravníkem veden pod elektromagnetem , kde jsou separovány všechny případné kovové příměsi. Z dopravníku materiál dopadá na vibrační třídič, osazený dvěma druhy sít. Zde dochází k roztřídění na tři frakce. Každá z nich je odváděna pásovým dopravníkem na místo svého skladování.

Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

KE STAŽENÍ ZDE

Bez vyplněného ZPO nebude odpad přijat!

Vzniklý recyklát je levný a vhodný materiál na zásypy a podsypy inženýrských sítí, zpevňování a úpravy povrchů a další široké využití ve stavebnictví.

Zrnitosti betonového recyklátu v mm Zrnitosti směsného recyklátu v mm
0 - 4 0 - 8
4 - 8 8 - 32
8 - 16 8 - 32
16 - 63 32 - 60
0 - 32 0 - 60 
0 - 63  

Při prováděné rekultivaci těžebního prostoru je možnost ukládky výkopové zeminy, hlušiny a kamení.