Drobečková navigace

Úvod > Historie cihelny

Historie cihelny

Historická fotografie cihelny v Bratronicích

Kdy vznikla bratronická cihelna není přesně známo, ale cihly se zde, stejně tak jako v mnoha okolních obcích pálily od nepaměti. První zmínky o obci Bratronice pocházejí ze 13. století, kdy při královské cestě z Prahy na hrad Křivoklát vznikla osada právě na území dnešní cihelny. Dokládá to velké množství keramických úlomků, železných a bronzových předmětů, nalezených při záchranném archeologickém průzkumu v předpolí cihelny

Někdy kolem roku 1820 již cihelna, stejně tak jako nedaleký velkostatek Borek, prokazatelně patří k Fürstenberskému panství významného šlechtického rodu, sídlícího na hradě Křivoklát. V roce 1911 přichází Alois Hercl a stává se správcem statku i s přilehlou cihelnou. Po skončení první světové války hospodářství odkupuje do svého vlastnictví. V období první republiky dochází k rozvoji cihelny. Kromě cihel se již vyrábí i tašky. Roku 1932 je postavena nová kruhová pec.

S příchodem druhé světové války byl provoz cihelny utlumen. Po válce byla výroba obnovena. Po únorovém komunistickém převratu přišlo neradostné období. Cihelna byla vyvlastněna a majitelé násilně vystěhováni. Několik let byla mimo provoz. Kolem r. 1960 byl provoz s přestávkami obnoven, jako drobná provozovna tehdejšího MNV.

Současnost

Po sametové revoluci byl prostor cihelny, včetně kruhové pece, navrácen v restitučním řízení potomkům původních majitelů, kteří zde podnikají dodnes a začaly neutuchající práce na zvelebování cihelny a budování prosperujícího podniku. Byla obnovena výroba pálených cihel a zároveň cihelna fungovala i jako základní stavebniny pro blízké okolí. Docházelo k postupné renovaci a obměně výrobního zařízení. Byla přestavěna a zvětšena původní kruhová pec a v dalších letech rekonstruována výrobna a přistavěny skladovací prostory.

V současnosti Cihelna Bratronice produkuje pálené cihly a již více než 20 let i tradiční cihelnou dlažbu - půdovku. Cihelna dále rozvíjí programy nepálených cihel, jakožto původního zdícího a izolačního materiálu a výroby původních hliněných omítek.
Jak přicházely požadavky doby, cihelna se s futuristickou vizí pustila do recyklace stavební suti, tím pádem k výrobě dalších produktů pro stavební účely, kterými jsou např.: antuka, cihelná drť a směsné nebo betonové recykláty různých zrnitostí.

Zatím poslední etapou naší činnosti se stala výroba tříděné zeminy pro potřeby terénních úprav, boje proti půdní erozi, nebo jako vhodný produkt do zahrad.

Původní kruhová pec

Přestavěná a zvětšená kruhová pec