Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Tříděná zemina > Energetické úspory v procesech třídění

Energetické úspory v procesech třídění

Logo EU, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016071:

„Energetické úspory v procesech třídění společnosti Ing. Jiří Hercl“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v procesu recyklace a třídění odpadů a nakládání s materiály společnosti Ing. Jiří Hercl. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením stávajícího třídiče a jeho nahrazení energeticky efektivnější variantou s analogickým výkonem.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby stávající technologie, především primárního paliva (nafty). Stroj určený na výměnu, kterým je vibrační třídič, slouží především pro třídění odpadu na jednotlivé frakce. Tyto frakce jsou již hotovými produkty a jsou pomocí manipulačního sklápěče rozváženy na jednotlivé deponie hotových produktů. Hotové produkty jsou pak z deponií nakládány přímo odběratelům, a to primárně pro stavební práce, terénní úpravy a rekultivace. Vyřazovaný třídič je sice poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem ke stavu opotřebení výroby je jeho efektivita v přepočtu na vytříděný materiál slabým místem celého procesu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného materiálu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.