Historie cihelny

Kdy vznikla bratronická cihelna není přesně známo, ale cihly se zde, stejně tak jako v mnoha okolních obcích pálily od nepaměti. První zmínky o obci Bratronice pocházejí ze 13. století, kdy při královské cestě z Prahy na hrad Křivoklát vznikla osada právě na území dnešní cihelny. Dokládá to velké množství keramických úlomků, železných a bronzových předmětů, nalezených při záchranném archeologickém průzkumu v předpolí cihelny

Historická fotografie cihelny v BratronicíchNěkdy kolem roku 1820 již cihelna, stejně tak jako nedaleký velkostatek Borek, prokazatelně patří k Fürstenberskému panství významného šlechtického rodu, sídlícího na hradě Křivoklát. V roce 1911 přichází Alois Hercl a stává se správcem statku i s přilehlou cihelnou. Po skončení první světové války hospodářství odkupuje do svého vlastnictví. V období první republiky dochází k rozvoji cihelny. Kromě cihel se již vyrábí i tašky. Roku 1932 je postavena nová kruhová pec.

S příchodem druhé světové války byl provoz cihelny utlumen. Po válce byla výroba obnovena. Po únorovém komunistickém převratu přišlo neradostné období. Cihelna byla vyvlastněna a majitelé násilně vystěhováni. Několik let byla mimo provoz. Kolem r. 1960 byl provoz s přestávkami obnoven, jako drobná provozovna tehdejšího MNV

Současnost

Původní kruhová pec

Přestavěná a zvětšená kruhová pec

Po sametové revoluci byl prostor cihelny, včetně kruhové pece, navrácen v restitučním řízení potomkům původních majitelů, kteří zde podnikají dodnes a začaly neutuchající práce na zvelebování cihelny a budování prosperujícího podniku. Byla obnovena výroba pálených

 cihel a zároveň cihelna fungovala i jako základní stavebniny pro blízké okolí. Docházelo k postupné renovaci a obměně výrobního zařízení. Byla přestavěna a zvětšena původní kruhová pec a v dalších letech rekonstruována výrobna a přistavěny skladovací prostory.

V současnosti Cihelna Bratronice produkuje pálené cihly a již více než 20 let i tradiční cihelnou dlažbu - půdovku. Cihelna dále rozvíjí programy nepálených cihel, jakožto původního zdícího a izolačního materiálu a výroby původních hliněných omítek.
Jak přicházely požadavky doby, cihelna se s futuristickou vizí pustila do recyklace stavební suti, tím pádem k výrobě dalších produktů pro stavební účely, kterými jsou např: antuka, cihelná drť a směsné nebo betonové recykláty různých zrnitostí.

Zatím poslední etapou naší činnosti se stala výroba tříděné zeminy pro potřeby terénních úprav, boje proti půdní erozi, nebo jako vhodný produkt do zahrad.