Recyklace stavebních odpadů

V areálu cihelny je provozována recyklační linka pro opětovné využití stavebních odpadů. V zařízení jsou zpracovávány pouze odpady dle katalogu odpadů.

 

Druhy zpracovávaných odpadů

 

  • 10 12 08   -  odpadní keramické zboží, cihly, tašky a tvárnice po tepelném zpracování
  • 17 01 01   -   beton
  • 17 01 02   -   cihly
  • 17 01 03   -   tašky a keramické výrobky
  • 17 01 06   -   směsné nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  výrobků 

 

Zařízení na zpracování stavebních odpadů se skládá z násypky s podavačem sloužící jako zásobník na upravovaný odpad. Násypka je opatřena roštem, pro zachycení kusů nadměrné velikosti. Je zakončena podavačem, kterým je materiál dávkován do čelisťového drtiče, kde dochází k jeho rozdrcení. Následně je pásovým dopravníkem veden pod elektromagnetem , kde jsou separovány všechny případné kovové příměsi. Z dopravníku materiál dopadá na vibrační třídič, osazený dvěma druhy sít. Zde dochází k roztřídění na tři frakce. Každá z nich je odváděna pásovým dopravníkem na místo svého skladování.

 

 

Základní popis odpadu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.doc KE STAŽENÍ ZDE

 

Bez vyplněného ZPO nebude odpad přijat!

 

Vzniklý recyklát je levný a vhodný materiál na zásypy a podsypy inženýrských sítí, zpevňování a úpravy povrchů a další široké využití ve stavebnictví.

Zrnitosti betonového recyklátu v mm
Zrnitosti směsného recyklátu v mm
  0 - 32   0 - 60
0 - 4 0 - 8
4 - 8   8 - 32
  8 - 16 32 - 60
16 - 32  

 

 

 

Při prováděné rekultivaci těžebního prostoru je možnost ukládky výkopové zeminy, hlušiny a kamení.